Siamese kempvis ( Betta splendens )


FAMILIE
Anabantidae (labyrintvissen)

Siamese kempvis ( Betta splendens )

ONDERFAMILIE
Macropodinae

VINDPLAATS
Thailand en Vietnam

GESLACHTSONDERSCHEID
De mannetjes zijn kleurrijker en veel groter dan de vrouwtjes en staan bovendien bekend om hun lange vinnen.

LENGTE
Tot 6 centimeter


HUISVESTING

De Betta splendens, oftewel kempvis, voelt zich in zowel grotere als kleinere aquaria prima thuis.Veel drijfgroen, een diffuse verlichting, veel schuilmogelijkheden en een niet te hoge waterstand zijn wenselijk.De vissen zijn op hun rust gesteld en hebben een voorkeur voor stilstaand water.


SOCIALE EIGENSCHAPPEN

De naam kempvis heeft de vis te danken aan het feit dat de mannetjes met elkaar vechten totdat de dood van een van de twee erop volgt.Zelfs in een groot aquarium is het niet mogelijk om meer dan één mannetje tegelijk houden.Kempvissen houden zich meestal op in de buurt van het wateroppervlak tussen de (drijf)planten, op zoek naar voedsel (muggenlarven), maar ze zijn ook onderin het aquarium te vinden om daar op kleine visjes te jagen.Daarom is het geen goed idee om ze bij minder weerbare of kleine visjes te houden. zoals bv guppen of neon tetra's.
Anderzijds worden zijzelf, vanwege hun enorme vinnen, nogal eens lastig gevallen door grotere, agressievere vissoorten zoals bv de sumatranen.
Je moet dus goed opletten welke vissen er wel en niet bij elkaar kunnen.
Vanwege de bijzonder sterke voortplantingsdrift van de mannetjes is het beter om 2 of 3 vrouwtjes te houden bij 1 mannetje.
1 vrouwtje wordt vrijwel zeker de dood ingejaagd door een al te actieve minnaar.
U kunt er ook voor kiezen om alleen een mannetje te houden, zonder vrouwtjes.
Doorgaans gaat dat ook heel goed.


TEMPERATUUR EN WATERSAMENSTELLING

25-28°C
De watersamenstelling is niet zo van belang, maar de vissen zijn wel warmtebehoeftig.
Mocht het water te sterk vervuild zijn, dan kan deze vis aanspraak maken op zijn labyrint, een orgaan achterin de kop dat de vis in staat stelt om zuurstof uit de atmosfeer op te nemen.
Een dekruit is beslist noodzakelijk om grote temperatuurverschillen tussen het water en de atmosfeer te voorkomen. Hierdoor kan de vis erg ziek worden en doodgaan.


VOEDSEL

Deze vis houdt van droogvoer ( Guppy color plus ).
Daarnaast stellen de vissen levend voer (muggenlarven, tubifex) zeer op prijs.


KWEEKDe kweek van deze vis is erg interessant. Het kweekpaar, waarbij moet worden opgelet dat zowel het vrouwtje als het mannetje werkelijk volwassen en in een optimale conditie is, overzetten in een apart kweekbakje. De waterstand mag niet te hoog zijn, 10 tot 15 centimeter is al voldoende en er moeten zowel voldoende drijfplanten (bijv. watervorkje) als schuilplaatsen voor het vrouwtje aanwezig zijn.Een bodembedekking kan ofwel achterwege blijven of moet bestaan uit zeer fijn grind of gewassen zand. Om het afzetten enigszins te bespoedigen, kunt u de watertemperatuur geleidelijk verhogen tot 30°C en filtert u over wat turf.
Het mannetje bouwt een schuimnest onder het wateroppervlak terwijl hij intussen het vrouwtje het hof maakt.
Let op de reactie van het vrouwtje: vertoont ze tijdens de toenaderingspogingen van het mannetje de zo typerende donkere dwarsbanden op haar lichaam, dan is ze bereid om te paren.
Is dat niet zo, vang dan het vrouwtje uit, aangezien het mannetje haar anders de dood in zal jagen.
Na het afzetten van de eitjes moet het vrouwtje in ieder geval worden uitgevangen, aangezien het mannetje haar dan niet meer in de buurt van het nest verdraagt
Het mannetje neemt de zorg van de eieren en het nest op zich. Als de eitjes zijn uitgekomen, moet u het mannetje verwijderen omdat hij ze niet meer als kroost, maar eerder als welkome aanvulling op zijn menu zal zien.
De jonge visjes worden grootgebracht met fijn stofvoer ( Artemia vervanger ) of Cyclops. Ververs regelmatig delen van het water om te voorkomen dat het te sterk vervuild raakt.

KWEEKVORMEN

De stamvorm is een vis met wat kortere vinnen, maar in de loop van de tijd zijn kempvissen met steeds langere vinnen en vinvormen gekweekt.
Er zijn ontelbaar veel kleuren kempvissen zoals rode, blauwe, aquamarijnkleurige en ook de zeer zeldzame witte vissen.
Daarnaast komen er ook bonte exemplaren voor. De vrouwtjes zijn minder opvallend, al kennen ook zij een verscheidenheid aan kleuren.


BIJZONDERHEDEN

In Thailand worden al sinds mensenheugenis gevechten' georganiseerd tussen Betta-mannetjes.
Zulke gevechten zijn daar erg populair en er worden flinke sommen geld verwed.
Men laat de vissen echter niet doorvechten tot er eentje dood is (wat in het aquarium wel gebeurt), maar scheidt de mannen van elkaar zodra er een overduidelijke winnaar is.
Wilt u eens zien hoe dreigend een kempvismannetje eruit kan zien als hij een indringer signaleert, houd hem dan eens een klein spiegeltje voor.